Dịch vụ

Xử lý chất thải Y tế
Chất thải y tế là gì? Theo thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT – Quy định về quản lý chất thải y tế được Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban...
Xử lý chất thải nguy hại
Xử lý chất thải nguy hại được đánh giá là loại nước thải chứa nhiều chất độc hại khó xử lý. Những chất độc hại này không chỉ gây ô nhiễm môi trường nước mà...
Xử lý chất thải công nghiệp
Trong quá trình sản xuất, hầu hết các ngành công nghiệp đều phát sinh ra nhiều loại chất thải cần được xử lí. Bên cạnh nguồn chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông...
Xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lượng chất thải rắn sinh hoạt ở nước ta phát sinh trung bình khoảng 25,5 triệu tấn/năm. Trong đó, chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị...
Thu mua phế liệu công nghiệp
Hiện nay, công ty thu mua phế liệu Thiên Phước tiến hành mua các loại phế liệu nổi bật gồm: Phế liệu sắt thép, phế liệu da, phế liệu nhựa, phế liệu giấy, phế liệu...