Tin tức

Quyết định số 961/QĐ-BTNMT
Ngày 17/4/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 961/QĐ-BTNMT về việc Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài nguyên...
Quyết định 747/QĐ-BTNMT
Phạm vi điều chỉnh của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 747/QĐ-BTNMT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân...
Quyết định số 879/QĐ-BTNMT
Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 879/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 4 năm 2019 nhằm triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và...
Quyết định số 964 /QĐ-BTNMT
Quyết định số 964 /QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số...
Công văn số 1797/BTNMT-TCMT
Công văn số 1797/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện...
Quyết định số 149/QĐ-TTg
Theo Chiến lược, mục tiêu giai đoạn từ nay đến năm 2030, làm chủ công nghệ chế tạo vệ tinh viễn thám, hệ thống trạm thu nhận, xử lý dữ liệu viễn thám, trạm điều khiển...
Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT
Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019 và Công văn số 1036/VPCP-TH ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ thông...
Công văn số 1807/BTNMT-TCMT
Hiện nay, mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có chiều hướng gia tăng cả về thời gian và mức độ ô nhiễm,...
Bộ TN&MT: Triển khai tích cực triển khai giải pháp nhằm hỗ trợ cho DNVVN phát triển
Qua 1 năm triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài nguyên và...
Công tác xuất bản và xuất bản điện tử của ngành TN&MT trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0
Thách thức của ngành xuất bản trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Trong xã hội văn minh, đọc sách là để tiếp nhận, khai thác kho tàng tri thức của nhân loại giúp hoàn thiện nhân...
Chương trình hành động tổng thể phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu
Chương trình hành động tổng thể đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể chính, bao gồm: (1) Rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách; (2)...
Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với BĐKH và quản lý nước Tích cực tham gia, thể hiện tiếng nói, vai trò...
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nghe báo cáo về thực hiện nhiệm vụ, ngân sách bảo vệ môi trường
Tham dự có đại diện một số Ủy ban, Đoàn ĐBQH; đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo tình hình thực hiện ngân...
Mạng xã hội mua bán phế liệu
https://www.bitrated.com/housecons http://community.getvideostream.com/user/housecons https://www.littlegolem.net/jsp/info/player.jsp?plid=149214 http://recipes.mentaframework.org/user/editDone/142712.page https://muare.vn/shop/house-cons/771830 http://www.nfomedia.com/profile?uid=rJlZbhK https://www.helpforenglish.cz/profile/210189-housecons https://filesharingtalk.com/members/530061-housecons https://bbvietnam.com/members/housecons.183791/ https://www.huntingnet.com/forum/members/housecons.html https://www.projectlibre.com/users/housecons https://forum.fastcap.com/profile/housecons/ https://housecons.hpage.com/ https://piqs.de/user/housecons/ https://www.dogforums.com/members/housecons.321174/#about https://twinoid.com/user/10013971 https://www.catchafire.org/profiles/1661959/ https://www.misterpoll.com/users/1453289 http://www.cruzroja.es/creforumvolint_en/user/editDone/168554.page https://mastodon.social/@housecons https://band.us/band/84678987/ http://ttlink.com/housecons https://coub.com/housecons https://note.com/housecons https://pbase.com/housecons/profile https://www.youmagine.com/housecons/ https://roundme.com/@social_housecons/about https://www.magcloud.com/user/housecons https://www.mobypicture.com/user/housecons https://express.yudu.com/profile/1649040/housecons https://www.zippyshare.com/housecons https://fairmark.com/forum/users/housecons/ https://hub.docker.com/u/housecons https://www.podomatic.com/podcasts/social-housecons https://www.cplusplus.com/user/housecons/...
Tác hại của bụi gỗ sản xuất và phương pháp thu bụi tốt nhất
Có thể bạn chưa biết? Ngành công nghiệp sản xuất gỗ: sản xuất, gia công đồ gỗ hàng ngày tạo ra rất nhiều bụi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động...