Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nghe báo cáo về thực hiện nhiệm vụ, ngân sách bảo vệ môi trường

03/10/2020 , 07:13 Sáng

Tham dự có đại diện một số Ủy ban, Đoàn ĐBQH; đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách cho bảo vệ lĩnh vực vệ sinh công nghiệp môi trường của Bộ Tài chính cho biết, năm 2018, dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách Trung ương năm 2018 được QH phân bổ theo Nghị quyết số 50/2017 là 2.100 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là 1.438,9 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 661,1 tỷ đồng. Trong đó, chi từ nguồn vốn ngoài nước là 661,1 tỷ đồng gồm: 26,2 tỷ đồng kinh phí chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn; 59,85 tỷ đồng kinh phí chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn; 575,05 tỷ đồng thực hiện theo phương thức ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước gồm 252,59 tỷ đồng cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và 322,46 tỷ đồng bổ sung mục tiêu cho các địa phương.

Đối với chi từ nguồn vốn trong nước là 1.438,9 tỷ đồng, số kinh phí đã phân bổ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 813,358 tỷ đồng. Trong đó, phân bổ cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường là 634,357 tỷ đồng, phân bổ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 76 tỷ đồng, phân bổ cho các địa phương thực hiện các chương trình dự án xử lý môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích là 31,501 tỷ đồng, số hủy dự toán là 625,542 tỷ đồng. Báo cáo cũng cho biết, chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường ngân sách địa phương năm 2018 do HĐND cấp tỉnh quyết định là 16.292 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *